Tour de Fran­ce The Ga­me

iCreate (Netherlands) - - Inhoud -

De fi­na­le van de etap­pe na­dert. Een paar ren­ners zet­ten de de­mar­ra­ge in. Je moet kie­zen: mee­vluch­ten, of af­wach­ten. Je kiest voor het eer­ste. In je slip­stream zet je wie­ler­ploeg de ach­ter­vol­ging in. Op het tand­vlees wordt het gat ge­dicht, maar heeft het sprint­ka­non nog wel wat over in de eind­spurt? Je kop­man zet aan, slaat een gaat­je en … pas­seert als eerst de fi­nish­lijn! De eer­ste etap­pe­ze­ge van de Tour is een feit. Als je hebt ge­no­ten van het vol­gen van de Tour, dan is de kans groot dat je je ook ver­maakt met de of­fi­ci­ë­le iOS-ga­me van de Tour de Fran­ce. In het spel heb je de re­gie over je wie­ler­team. Door zorg­vul­dig om te gaan met de ener­gie van je wiel­ren­ners en op de juis­te mo­men­ten toe te slaan, hen­gel je etap­pe­ze­ges bin­nen en krijg je de lei­ders­trui om je schou­ders ge­han­gen. An­ders dan je op te­le­vi­sie ge­wend bent, zijn de etap­pes kort en krach­tig: mee­stal du­ren ze zo’n vier mi­nu­ten. Vaak is het eind­klas­se­ment of het win­nen van een etap­pe het doel, maar soms stelt de ga­me je an­de­re uit­da­gin­gen, bij­voor­beeld om een be­paald aan­tal sprint- of berg­pun­ten te ha­len.

Niet al­leen de doel­stel­lin­gen wis­se­len af; ook het par­cours. En dat is leuk, want bij­na el­ke etap­pe vraagt daar­door om een an­de­re tac­tiek. Af en toe leidt een vroe­ge ont­snap­ping tot suc­ces en an­de­re ke­ren werkt het be­ter om je zo lang mo­ge­lijk op te hou­den in het pe­lo­ton. Wat we wel jam­mer vin­den, is dat de app je wel érg vaak pro­beert te ver­lei­den tot het doen van in-app aan­ko­pen.

In de car­ri­è­re-mo­dus be­gin je niet met­een aan de Tour de Fran­ce; eerst doe je an­de­re gro­te wie­ler­koer­sen en -ron­des aan, zo­als Pa­rijs-Ni­ce, de Waal­se Pijl en de ron­de van Ita­lië. Daar­na ben je klaar om te flo­re­ren in Frank­rijk – en ho­pe­lijk doet Tom Du­mou­l­in in­tus­sen met je mee. (Koen van Eke­ren)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.