In de rij voor Van der Laan

NRC Handelsblad - - In het nieuws -

AM­STER­DAM Vrij­dag

och­tend stond er een lan­ge rij voor het Ko­nink­lijk Con­cert­ge­bouw aan het Mu­se­um­p­lein waar Am­ster­dam de ge­le­gen­heid kreeg om­af­scheid te ne­men van bur­ge­mees­ter Eber­hard van der Laan. Eerst be­we­zen de Am­ster­dam­se wet­hou­ders Van der Laan de laat­ste eer. Daar­na kon de Am­ster­dam­se be­vol­king dat doen, tot ’s avonds acht uur. Za­ter­dag vindt in het Con­cert­ge­bouw een af­scheids­dienst voor ge­no­dig­den plaats. Van der Laan over­leed vo­ri­ge week don­der­dag op 62-ja­ri­ge leef­tijd aan de ge­vol­gen van long­kan­ker.

FOTO KOEN VAN WEEL/ANP

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.