Staats­be­zoek af­ge­slo­ten

NRC Handelsblad - - Binnenland -

Ko­ning Wil­lem-Alexan­der en ko­nin­gin Máxi­ma heb­ben het drie­daag­se staats­be­zoek aan Por­tu­gal af­ge­slo­ten. Het paar be­zocht don­der­dag het Pa­leis van Sin­tra. Eer­der wa­ren zij on­der meer te gast in een in­sti­tuut waar on­der­zoek wordt ge­daan naar kan­ker, een op­lei­dings­in­sti­tuut voor de brand­weer en twee ach­ter­stands­wij­ken.

De­ze vrij­dag laat de ko­ning zich in Ne­der­land bij­pra­ten over de for­ma­tie. Hij ont­vangt on­der an­de­ren de voor­zit­ters van de Twee­de en Eer­ste Ka­mer en for­ma­teur Mark Rut­te.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.