304

NRC Handelsblad - - Binnenland -

ver­wij­zin­gen naar de me­disch spe­ci­a­list tel­de de huis­arts vo­rig jaar per 1.000 in­ge­schre­ven pa­ti­ën­ten, de mees­te naar het spe­ci­a­lis­me oog­heel­kun­de (3,3 pro­cent) ge­volgd door or­tho­pe­die.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.