Poe­tins cul­tuur­paus blijkt een char­la­tan met zijn proef­schrift

De his­to­ri­ci van Ho­ge At­tes­ta­tie­com­mis­sie ad­vi­se­ren doc­tors­ti­tel Med­in­ski te schrap­pen

NRC Handelsblad - - Buitenland -

De Rus­si­sche mi­nis­ter van Cul­tuur Med­in­ski dit voor­jaar op het Ro­de Plein in Mos­kou. Dis­ser­net, Dis­ser­net”, Oost-Eu­ro­pa-ex­pert Hu­bert Smeets werkt bij het ken­nis­cen­trum Raam op Rus­land. Hij schrijft om de week met redacteur ge­o­po­li­tiek Mi­chel Ker­res over de kan­te­len­de we­reld­or­de.

is­to­ri­cus-po­li­ti­cus dr. Vla­di­mir Med­in­ski (1970) en clas­si­cus dr. Ivan Ba­bit­ski (1979) de­len een stuk­je ge­schie­de­nis. De va­der van Med­in­ski dien­de als be­roeps­mi­li­tair in het Sov­jet­le­ger, dat Ts­je­chos­lo­wa­kije in au­gus­tus 1968 bin­nen­viel. De groot­va­der...

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.