De dom­men over­le­ven

NRC Handelsblad - - Opinie -

Als er een­maal er­gens le­ven is ont­staan, is de kans re­ëel dat daar­uit in­tel­li­gent le­ven ont­staat, om­dat in­tel­li­gen­tie een groot voor­deel geeft in het over­le­ven van een soort, zegt hoog­le­raar the­o­re­ti­sche ster­ren­kun­de Vin­cent Ic­ke in een in­ter­view met NRC ( Ja leuk, een reis­je van 20 mil­jard jaar, 9/10). De in­tel­li­gen­te mens be­staat ech­ter pas 200.000 jaar en al­les wijst er­op dat hij zijn lang­ste tijd heeft ge­had. De niet-in­tel­li­gen­te blauw­alg daar­en­te­gen be­staat al 2,8 mil­jard jaar.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.