Dri­ve

NRC Handelsblad - - Televisie Vrijdag -

Can­vas, 21.15-22.50u. (Ni­co­las Win­ding Refn, 2011). Ac­teur Ry­an Gos­ling schit­tert mo­men­teel in de bios­coop in Bla­de Run­ner 2049. In de mo­der­ne klas­sie­ker Dri­ve speel hij een me­ca­ni­cien en stunt­man die ’s nachts als vlucht­au­to­be­stuur­der door de ‘mean streets’ van Los An­ge­les rijdt. De tra­gi­sche held dreigt ver­ma­len te wor­den tus­sen de cri­mi­ne­le baas van zijn ga­ra­ge, zijn pla­to­ni­sche lief­de voor zijn buur­vrouw (Ca­rey Mul­li­gan) en zijn on­der­druk­te agres­sie. Het door Gos­ling ge­speel­de hoofd­per­so­na­ge is ge­mo­del­leerd naar Alain De­lon in Jean-Pier­re Mel­vil­les Le sa­mou­raï. Bei­den zijn stoï- cijn­se pro­fes­si­o­nals die zwij­gend, ont­hecht en zon­der eni­ge ex­pres­sie hun werk doen in het cri­mi­ne­le cir­cuit. In zijn uit­ge­been­de stijl is de Deen­se re­gis­seur Ni­co­las Win­ding Refn schat­plich­tig aan Mel­vil­le. Ook met Bry­an Crans­ton, Ron Per­l­man en Al­bert Brooks. De uit­ste­ken­de sound­track vol strak­ke syn­th­pop is ge­maakt door Jo­h­n­ny Je­wel, ook be­kend van de band Chro­ma­tics. Je­wel werk­te dit jaar sa­men met Da­vid Lynch aan de sound­track van het bij­zon­de­re nieu­we sei­zoen van Twin Peaks (te zien op het plat­form Vi­de­o­land).

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.