The Good Shep­herd

NRC Handelsblad - - Televisie Vrijdag -

RTL 8, 20.30u. (Ro­bert De Ni­ro, 2006). El­ke och­tend wan­delt Ed­ward Wil­son (Matt Da­mon), weg­ge­do­ken in een lan­ge re­gen­jas, on­op­val­lend naar kan­toor. Daar voert hij de Kou­de Oor­log, want Wil­son is een CIA-agent en The Good Shep­herd toont de vroe­ge ja­ren van de roem­ruch­te in­lich­tin­gen­dienst tot de mis­luk­te Bay of Pigs-in­va­sie van 1961. Re­gis­seur De Ni­ro toont de spi­on­nen­we­reld als een grijs uni­ver­sum, waar­in de eni­ge kleur komt van de bij­fi­gu­ren. Ach­ter de span­nen­de bui­ten­kant van spi­o­na­ge en staats­ge­hei­men gaan een­zaam­heid en ver­la­ten­heid schuil.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.