Flik­ken Rot­ter­dam

NRC Handelsblad - - Televisie Vrijdag -

NPO 1, 20.45-21.35u. De Ne­der­land­se po­li­tie­se­rie Flik­ken Rot­ter­dam is het rau­we­re broer­tje van Flik­ken Maas­tricht. Vijf­de af­le­ve­ring van het twee­de sei­zoen. Een lu­gu­be­re vondst in een ach­ter­ge­la­ten vracht­wa­gen brengt de agen­ten Stan Vroom en Lie­ve Jansons en of­fi­cier van jus­ti­tie Hein Berg op het spoor van een groep men­sen­smok­ke­laars. Het wordt span­nend als Vroom en Jansons de da­ders vin­den. Dries van Weel­den en Es­ther We­ge­reef ver­hin­de­ren on­der­tus­sen dat een woe­den­de vrouw haar man neer­steekt. Met Huub Sta­pel, Cees Geel en Ma­ryam Has­sou­ni.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.