Moon­struck

NRC Handelsblad - - Televisie Vrijdag -

Eén, 23.35-1.10u. (Nor­man Je­wi­son, 1987). Licht­voe­ti­ge maar in­ne­men­de ro­man­ti­sche ko­me­die over le­ven en lief­de in New Yorks Litt­le Ita­ly. Zelf­be­wus­te we­du­we Lo­ret­ta (Cher) leert dat het nooit te laat is voor de lief­de en ver­ruilt haar saaie ver­loof­de (Dan­ny Aiel­lo) voor zijn ex­plo­sie­ve broer, piz­za­bak­ker Ron­ny (Ni­co­las Ca­ge). De toon is door de tal­lo­ze fa­mi­lie­con­flic­ten bit­ter­zoet, de ka­rak­te­ri­se­ring van de Ita­lo-Ame­ri­kaan­se fa­mi­lie, die stee­vast naar Puc­ci­ni’s ‘La Bo­he­me’ luis­te­ren, lief­de­vol. Moon­struck kreeg drie Os­cars.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.