The Gra­ham Nor­ton Show

NRC Handelsblad - - Televisie Vrijdag -

BBC 1, 23.35-0.25u. Ster­pre­sen­ta­tor Gra­ham Nor­ton heeft weer een vol­le bank voor zijn talk­show. Hij ont­vangt on­der meer Ni­co­le Kid­man en Co­lin Far­rell. Zij spe­len sa­men in The Kil­ling of Sa­cred Deer, de nieu­we film van de be­ju­bel­de re­gis­seur Yor­gos Lan­thi­mos ( The Lob­ster). Ook ac­teur Bry­an Crans­ton ( Brea­king Bad) en ac­tri­ce Ja­ne Fon­da schui­ven aan. Crans­ton staat mo­men­teel op het to­neel in Lon­den, Fon­da heeft suc­ces met de Net­flix-se­rie Gra­ce and Fran­kie. De­ze af­le­ve­ring is za­ter­dag met on­der­ti­tels te zien op NPO 3 (22.05 uur). Vul in en ont­dek wie of wat er mid­den in het nieuws staat Horizontaal: 1. 7. ri­ne 13. 17. 32. 34. 38. 19. 16. 37. 29. 35. 12. Verticaal: In het mid­den: 18. 26. 30. Yel­low Sub­ma14. 21. 27. Op­los­sing puz­zel 12 ok­to­ber. Horizontaal: Verticaal: 1. 3. 9. 6. 23. 8. 10. 15. 22. 25. 27.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.