Ach­ter de dij­ken

NRC Handelsblad - - Televisie Vrijdag -

NPO2, 21.05-22.00u. To­le­ran­tie wordt ge­zien als iets ty­pisch Ne­der­lands. Het be­paalt me­de on­ze iden­ti­teit; in het bui­ten­land staan we be­kend als een to­le­rant volk. Klopt dat ima­go wel? In de­ze af­le­ve­ring van zijn re­por­ta­ge­pro­gram­ma Ach­ter de dij­ken stelt Leo Blok­huis de vraag of Ne­der­land nog wel zo ver­draag­zaam is als vaak wordt ge­zegd. Hij be­gint in Nij­me­gen bij de Vier­daag­se­fees­ten. Daar praat hij met schrij­ver Öz­can Aky­ol: „Over het al­ge­meen is de Ne­der­lan­der veel meer een boek­hou­der dan een ide­a­list en dat is he­le­maal niet slecht ei­gen­lijk”.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.