‘Ver­bo­den’ Sy­ri­sche lucht­aan­val in vei­li­ge zo­ne: 61 do­den

NRC Handelsblad - - In het nieuws -

Lucht­aan­val­len op een markt in de Noord-Sy­ri­sche stad Atareb heb­ben maan­dag aan ze­ker 61 men­sen het le­ven ge­kost, on­der wie kin­de­ren. Dat meldt het Sy­risch Ob­ser­va­to­ri­um voor de Men­sen­rech­ten dat van­uit het Ver­e­nigd Ko­nink­rijk via lo­ka­le bron­nen het con­flict volgt. Vol­gens het Ob­ser­va­to­ri­um zijn de drie lucht­aan­val­len uit­ge­voerd door het le­ger van de Sy­ri­sche re­ge­ring en Rus­land. Atareb ligt in een van de vier ‘vei­li­ge zo­nes’ die eer­der dit jaar zijn aan­ge­we­zen door Rus­land en Iran, die de re­ge­ring van Sy­rië steu­nen, en Tur­kije. Vol­gens de af­spra­ken mag de Sy­ri­sche lucht­macht er niet vlie­gen. (AFP)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.