2 à 3 mil­joen

NRC Handelsblad - - Buitenland -

per­so­nen be­draagt de exo­dus van hoog­op­ge­lei­de Ve­ne­zo­la­nen, pro­fes­si­o­nals en kri­ti­sche Ve­ne­zo­la­nen die el­ders in de we­reld hun heil zoe­ken. De uit­tocht be­gon al on­der wij­len Hu­go Chá­vez, die met zijn ‘Bo­li­va­ri­aan­se Re­vo­lu­tie’ van Ve­ne­zu­e­la een so­ci­a­lis­ti­sche heil­staat wil­de ma­ken.

Mel­vin Chacón wil weg uit Ve­ne­zu­e­la om­dat er aan zijn werk als ma­ker van soap­se­ries geen eer meer valt te be­ha­len. „Al­les is nu vol­le­dig aan ban­den ge­legd. We mo­gen in on­ze se­ries Ve­ne­zu­e­la al­leen maar la­ten zien als een gro­te ro­ze sprook­jes­we­reld.”

Na­vas pro­beer­de al eens naar Co­lom­bia te vluch­ten, maar dat avon­tuur liep slecht af. Nu wil ze naar Span­je „Als ik Ve­ne­zu­e­la ont­vlucht, kan ik veel be­te­ke­nen voor mijn fa­mi­lie. Ik kan ze dan van­uit het bui­ten­land on­der­hou­den en wie weet lukt het hen...

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.