1 mil­joen

NRC Handelsblad - - Buitenland -

Ve­ne­zo­la­nen wo­nen in­mid­dels in het buur­land Co­lom­bia, be­cij­fer­de de As­so­ci­a­tie voor Ve­ne­zo­la­nen in Co­lom­bia re­cent. Rij­ke­re Ve­ne­zo­la­nen die daar­toe de kans heb­ben, vluch­ten naar de Ver­e­nig­de Sta­ten of naar Span­je. Ve­ne­zo­la­nen die geen geld heb­ben voor een vlieg­tic­ket, kie­zen voor de re­gio. Zij rij­den naar de grens met Co­lom­bia of Bra­zi­lië en ste­ken daar over. Ook vluch­ten Ve­ne­zo­la­nen steeds va­ker met klei­ne vis­sers­boot­jes rich­ting Aru­ba en Cu­ra­çao. De­ze ei­lan­den die on­der het Ko­nink­rijk val­len, kun je bij hel­der weer van­uit Ve­ne­zu­e­la zien lig­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.