Fun­ny Ga­mes

NRC Handelsblad - - Televisie Dinsdag -

Vi­ce­land, 22.00-0.10u. (Mi­chael Ha­ne­ke, 1997). Ha­ne­ke’s ont­hut­sen­de film maakt on­ze ge­wen­ning aan ge­weld on­ge­daan. Twee jon­gens ver­moor­den tij­dens een lan­ge avond en een nog lan­ge­re nacht, een kind, een va­der, en een moe­der. De lo­ca­tie is een luxu­eus va­kan­tie­huis aan een mooi meer. Een re­den is er niet. In een veel­be­spro­ken scè­ne zegt een van de jon­gens dat er voor hun da­den geen en­kel ex­cuus is. Ze doen het voor hun ple­zier, en voor dat van de kij­kers. Hap­py End, Ha­ne­ke’s nieuw­ste film, gaat don­der­dag in pre­mi­è­re.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.