Ver­kracht of niet?

NRC Handelsblad - - Televisie Dinsdag -

NPO 3, 20.25-21.30u Twee­de af­le­ve­ring van het pro­gram­ma waar­in een groep twin­ti­gers op ba­sis van waar­ge­beur­de, na­ge­speel­de scè­nes be­oor­de­len of ze een ver­krach­ting heb­ben ge­zien. De­ze week een zaak rond­om een sta­gi­air. Een jon­gen loopt sta­ge bij een be­drijf met re­de­lijk ‘open’ om­gangs­vor­men. Zijn vrou­we­lij­ke sta­ge­be­ge­lei­der is in hem ge­ïn­te­res­seerd. Tij­dens een bor­rel loopt dit uit de hand. De jon­gen wil dit ei­gen­lijk niet maar voelt zich ver­ward, want hij raak­te wel op­ge­won­den. Vol­gens zijn be­ge­lei­der „hoort het er ge­woon bij”. Het pa­nel gaat hier­over in dis­cus­sie.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.