Brand­punt

NRC Handelsblad - - Televisie Dinsdag -

NPO 2, 20.25-21.20u. Na ja­ren van oor­log lijkt de si­tu­a­tie in Irak te ver­be­te­ren. IS is zo goed als ver­sla­gen en ook het aan­tal bom­aan­sla­gen is sterk ver­min­derd. Toch is er nog al­tijd veel wan­trou­wen tus­sen ver­schil­len­de be­vol­kings­groe­pen. In de hoofd­stad Bag­dad pro­beert een mo­tor­club de ver­schil­len te over­brug­gen. Hier rij­den soen­ni­ti­sche mos­lims zij aan zij met shi’iti­sche mos­lims en chris­te­nen. Tom Kleijn van Brand­punt rijdt met de­ze Irak Bi­kers door Bag­dad De eni­ge re­gel: over po­li­tiek of re­li­gie wordt niet ge­spro­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.