Stars ge­gen Trump

NRC Handelsblad - - Televisie Dinsdag -

ZDF, 23.40-0.25u. Niet lang na de in­au­gu­ra­tie van Do­nald Trump als pre­si­dent van de VS stond rock­ster Bru­ce Spring­steen op een po­di­um in Au­stra­lië. Daar zei hij: „Wij zijn het nieu­we Ame­ri­kaan­se ver­zet”. Trump is niet ge­liefd bij de mees­te Ame­ri­kaan­se be­roemd­he­den, dat is geen ge­heim. In de­ze Duit­se documentaire gaan twee jour­na­lis­ten in ge­sprek met ac­teurs, schrij­vers en mu­zi­kan­ten over de pre­si­dent. Met me­de­wer­king van Ro­bert Red­ford, Ja­ne Fon­da en Ar­nold Sch­war­ze­n­eg­ger, Jo­hn Le­gend, Plá­ci­do Do­min­go en Jo­na­than Fran­zen Ho­ri­zon­taal: 1. Jis­ke­fet- 16. 34. 13. 17. 26. 31. Ver­ti­caal: 1. 2. Oplos­sing puz­zel 13 no­vem­ber. Ho­ri­zon­taal:

SUDOKU

6. 35. 29. 15. 4. 11. 24. 33. 3. 28. Ver­ti­caal: 12. 18. 30. In het mid­den: 5. 7. 19. 20. 32. 22. 23. 33. 9. 14. 27. 28. 10. 21. Lie­ve jon­gens 25.

Vul in en ont­dek wie of wat er mid­den in het nieuws staat

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.