Plan­nen GE doen be­leg­gers schrik­ken

NRC Handelsblad - - Economie -

Ge­ne­ral Elec­tric kon­dig­de maan­dag een nieu­we stra­te­gie aan. Het in­du­stri­eel con­glo­me­raat legt zich toe op zijn ac­ti­vi­tei­ten op het ge­bied van lucht­vaart, ge­zond­heids­zorg en ener­gie. An­de­re ac­ti­vi­tei­ten zo­als de trein- en licht­di­vi­sie gaan in de eta­la­ge. Ver­der gaat het be­stuur op de schop en hal­veert het kwar­taal­di­vi­dend. (ANP)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.