Flow krijgt klap door nieu­we re­gels

NRC Handelsblad - - Economie -

Han­dels­huis Flow Tra­ders was dins­dag­och­tend de gro­te ver­lie­zer op de Am­ster­dam­se beurs. Oor­zaak was een me­de­de­ling van De Ne­der­land­sche Bank (DNB). Die maak­te maan­dag­avond be­kend dat han­dels­hui­zen, die han­de­len­met ei­gen geld en voor ei­gen ri­si­co, bin­nen­kort aan stren­ge­re ka­pi­taal­ei­sen moe­ten vol­doen. (NRC)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.