Meer dan al­leen het Rijks­mu­se­um

NRC Handelsblad - - Cultuur -

Moet nu het Rijks­mu­se­um door scho­lie­ren be­zocht wor­den vol­gens het re­geer­ak­koord? Of Rijks­mu­sea? Die ver­war­ring wek­te CDA-cul­tuur­woord­voer­der Mi­chel Rog door te vra­gen of voor ‘Rijks­mu­se­um’ ook ‘Rijks­mu­sea’ mocht wor­den ge­le­zen. „Het be­zoek van scho­lie­ren aan het Rijks­mu­se­um is een aan­bod, geen ver

plich­ting”, zei mi­nis­ter Van En­gels­ho­ven (D66). „Ze kun­nen ook an­de­re mu­sea be­zoe­ken, bij­voor­beeld de 12 mu­sea die zich aan de Ca­non heb­ben ver­bon­den. Scho­len moe­ten zelf kun­nen be­pa­len welk mu­se­um het best past bij hun on­der­wijs.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.