E ngā kuku o te manawa,

Australian Women’s Weekly NZ - - MOTHER'S DAY -

Ngā ran­gatira mō āpōpō, nei a mihi ka rere ki a kōrua. Mō kōrua i ako mai ai i ngā pūkengā hei whakawhanake i tēnei wha­tu­manawa, nā kōrua hoki au i ako kia tika taku whān­gai i a kōrua. He tika te kau­papa matua o te whakataukī nei “he ora te whakapiri, he mate te whakatākiri”. Nā kōrua i pakari ai, i ko­tahi ai tō tā­tou whā­nau, ahakoa ngā piki me ngā heke o tēnei ao huri­huri. E ngā kairangi matahi­apō, ahakoa te aha, ka tū tonu tā­tou i roto i te aroha. Kei te tino poho ker­erū au ki tō kōrua kaha ki te ū ki ō kōrua wawata, tō kōrua whakaaro nui ki te hauora ō te ao whānui, tō mati­here ki ngā ta­mariki, ki a Pa­p­atūānuku, ki a Tan­garoa, ki Te Wao Nui a Tāne hoki. Ko tōku tino tūranga ko tōku tū hei Whaea mō kōrua. Nōku te māringanui kia whai i ngā hon­onga i waenga i a tā­tou. Wā­nanga tahi ana tā­tou, ka whakao­hoa tōku wairua, ā ka mīharo au ki tō kōrua aua­hatanga me te kaha i roto i ō kōrua uara, ō kōrua mātāpono hoki. Ka mātiro whaka­mua ahau ki ōku moe­moeā mō kōrua, ko ngā mea nui ko ō kōrua oranga, ō kōrua wairua pai, ngākau nui ki ngā tān­gata ka­toa, ngākau māhaki hoki. Ka hoki ōku ma­hara ki te wā i whā­nau mai ai kōrua. He ao hou ka hua mai, wehe atu au i te rekareka, tē aro i a au i mua i taua wā, te mu­tunga kē mai o te puke aroha! Hara­mai tē­tahi āhua! Nāwai, nāwai ka tipu mai kōrua, e hika mā, ngā kuru pounamu, mō te hatekehi kāore he painga! Mei kore ake kōrua kua kore au i mārama ki te rētō­tanga o te aroha, otirā, i pai ake taku mārama ki te mahi a ō tā­tou mā­tua, tūpuna. E ngā huia kaimanawa, aku kati karamea, he kokonga ngākau e kore i kitea. (Sin­cere thanks to Stacey Mor­ri­son for her sup­port in writ­ing this.) Te Reo trans­la­tion printed at Hinemoa’s re­quest.

Newspapers in English

Newspapers from New Zealand

© PressReader. All rights reserved.