Valg­del­ta­gel­sen like høy som i 2013

Aftenposten - - Nyheter -

Del­ta­gel­sen ved årets stor­tings­valg ser ut til å bli nøy­ak­tig som i 2013. For fire år si­den stem­te 78,2 pro­sent, sam­me an­del som del­tok i år.

Det vi­ser de sis­te, opp­da­ter­te tal­le­ne fra Valg­di­rek­to­ra­tet. Det ble av­lagt 2.848.903 stem­mer i 2013. I år valg­te nes­ten 100.000 fle­re å be­nyt­te stemme­ret­ten, til­sam­men avla 2.945.473 per­soner stem­me ved årets valg. Men an­tall stemme­be­ret­ti­ge­de har de sis­te fire åre­ne vokst med mer enn 120.000 fra 3.641.994 til 3.765.245 per­soner, og der­for er valg­del­ta­gel­sen den sam­me. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.