«KrF hjalp Frp i valg­kam­pen»

Aftenposten - - Nyheter -

Frem­skritts­par­ti­et fikk løst et pro­blem da KrF ut­rop­te Syl­vi List­haug til ho­ved­mot­stan­der i valg­kam­pen, me­ner tid­li­ge­re Frp-råd­gi­ver Tor Mik­kel Wa­ra.

Kom­mu­ni­ka­sjons­råd­gi­ve­ren i First Hou­se med for­tid som både po­li­ti­ker og råd­gi­ver for Frem­skritts­par­ti­et, sier at Frps valg­kamp­stra­te­ger trakk et let­tel­sens sukk da KrF hjalp dem med å set­te inn­vand­ring på dags­or­de­nen i valg­kam­pen ved å an­gri­pe inn­vand­rings- og in­te­gre­rings­mi­nis­ter Syl­vi List­haug (Frp). (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.