Stø­re gra­tu­ler­te med ny jobb

Aftenposten - - Nyheter -

Ap-leder Jonas Gahr Stø­re gra­tu­le­rer uten­riks­mi­nis­ter Bør­ge Bren­de (H) med ny jobb.

– Bren­de vil møte spen­nen­de opp­ga­ver som han har et godt grunn­lag for å hånd­te­re. Han kjen­ner jo sin nye ar­beids­gi­ver godt fra før. Sam­ti­dig vi jeg an­er­kjen­ne den job­ben han har gjort som norsk uten­riks­mi­nis­ter, sier Stø­re. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.