Pa­ra­di­se Pa­per­s­lek­ka­sjen

Aftenposten - - Kommentarer -

13,4 mil­lio­ner do­ku­men­ter er lek­ket til den tys­ke avi­sen

Südde­ut­sche Zei­tung. Do­ku­men­te­ne kom­mer fra ad­vo­kat­sel­ska­pet Apple­by og 19 sel­skaps re­gist­re fra ste­der kjent for lav skatt og høy grad av hem­me­lig­hold. De er delt med The In­ter­na­tio­nal Con­sor­ti­um of In­vesti­ga­ti­ve Jour­na­lists (ICIJ) og Af­ten­pos­ten, som enes­te nors­ke medie­hus.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.