81 mis­ter job­ben i Te­le­nor

Aftenposten - - Nyheter -

Te­le­nor har be­slut­tet å leg­ge ned kunde­ser­vice­av­de­lin­gen i Har­stad.

Ned­leg­gel­sen be­rø­rer 81 an­sat­te. Iføl­ge Te­le­nor er bak­grun­nen at kun­de­ne i sta­dig stør­re grad vel­ger di­gi­ta­le løs­nin­ger og selv­be­tje­ning frem­for å rin­ge en kunde­be­hand­ler. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.