14 for­kul­le­de lik fun­net

Aftenposten - - Nyheter -

Li­ke­ne er fun­net i en 400 me­ter dyp ra­vi­ne sør i Mex­i­co, opp­ly­ser lo­ka­le myn­dig­he­ter.

Iføl­ge avi­sen No­roes­te skal po­li­ti­et ha tatt gjer­nings­men­ne­ne på fers­ken mens de bren­te li­ke­ne. Fem po­liti­tje­neste­menn ble ska­det i en skudd­veks­ling da gjer­nings­men­ne­ne stakk fra ste­det. Fore­lø­pig er in­gen på­gre­pet. Hen­del­sen fant stedt i Guer­rero, et av de vol­de­ligs­te om­rå­de­ne i Mex­i­co. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.