Et steg na­er­me­re nytt uni­ver­si­tet

Aftenposten - - Nyheter -

Oslo lig­ger an til å få sitt and­re uni­ver­si­tet nes­te høst. Høg­sko­len i Oslo og Akers­hus er nem­lig et vik­tig steg vi­de­re i sin uni­ver­si­tets­søk­nad.

Høg­sko­len fikk i går be­skjed fra den sak­kyn­di­ge ko­mi­te­en om at alle kra­ve­ne til å bli uni­ver­si­tet er opp­fylt. – Nå tar vi sik­te på å ta imot nye stu­den­ter til Nor­ges nes­te uni­ver­si­tet i au­gust 2018, sier rek­tor Curt Rice. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.