Sys­sel­set­tin­gen økte

Aftenposten - - Nyheter -

Sys­sel­set­tin­gen i Nor­ge økte med 0,3 pro­sent i tred­je kvar­tal, noe som til­sva­rer om lag 9.200 per­soner. Sam­men­lig­net med sam­me kvar­tal året før er 30.000 fle­re i ar­beid. Bygg- og an­leggs­bran­sjen en av de sto­re dri­ver­ne for veks­ten, men SSB på­pe­ker at opp­gan­gen vir­ker noe bre­de­re for­delt enn tid­li­ge­re. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.