Kre­ver at hele lands­la­get spar­kes

Aftenposten - - Sport - ROAR LYNGØY

Også Ar­ne Scheie er be­drø­vet over Ita­lias VM­miss: – De skal jo va­ere med i VM, sier han.

– Ut med alle sam­men, ra­ser ita­li­ens­ke medi­er.

For førs­te gang si­den 1958 får ikke Ita­lia va­ere med i fotball-VM.

He­ro­is­ke Sve­ri­ge er VM-kla­re, og mens eu­fo­ri­en her­jer hos «söta bror», er det bly­tungt å va­ere ita­lie­ner.

– For­tjent

– Det er vel­dig mor­somt at en re­la­tivt li­ten na­sjon som Sve­ri­ge kla­rer å ta seg til VM. Det er lov å va­ere god i for­svar, og over to kam­per sy­nes jeg at Sve­ri­ge for­tjen­te det­te, sier NRKs mange­åri­ge fot­ball­kom­men­ta­tor Ar­ne Scheie.

– Men for oss som har fulgt fotball-VM i 100 år, skal jo Ita­lia va­ere med i VM. Dess­ver­re er da­gens Ita­lia-ut­ga­ve noe av det dår­ligs­te vi har sett. La­get mang­ler krea­ti­vi­tet og en skik­ke­lig mål­sco­rer, sier fot­ball­g­u­ru­en.

Knall­hard dom

Dom­men fra ita­li­ens­ke medi­er er knall­hard etter at Ita­lia ikke mak­tet å sco­re i lø­pet av drøye 180 mi­nut­ter mot Sve­ri­ge.

– Ut med alle sam­men, skrev Cor­ri­ere del­lo Sport på sin avis­for­si­de i går.

De pe­ker på at det er 60 år si­den sist lan­det ikke del­tok i et VM-slutt­spill, og at ve­te­ran­keeper Gian­luigi Buf­fon fikk et tåre­vått far­vel. Nå me­ner fle­re avi­ser at det er på tide med en full­sten­dig opp­rensk­ning, og at både pre­si­dent Car­lo Tavecchio og lands­lags­sjef Gi­an Pie­ro Ven­tu­ra bør gå.

– Alle bør gå

– Alle bør gå av, ly­der for­side­tit­te­len til avi­sen Tutto­sport.

– Null mål i en play­off mot Sve­ri­ge er en skam, fre­ser avi­sen.

– En aera er over, skri­ver La Gaz­zet­ta del­lo Sport.

Tre ver­dens­mes­te­re og en for­svars­ve­te­ran sat­te punkt­um for sine lands­lags­kar­riè­rer etter man­da­gens kamp.

For­uten keeper­le­gen­den Gian­luigi Buf­fon (39) har midt­bane­man­nen Da­nie­le De Ros­si (34) og for­svars­kjem­pe­ne Andrea Barzag­li (36) og Giorgio Chiel­li­ni (33) spilt for sis­te gang for «Gli Azzur­ri».

Buf­fon de­bu­ter­te på A-lands­la­get i 1997 og fikk hele 175 kam­per. Både han, De Ros­si og Barzag­li var med i la­get som vant VM i 2006, mens Chiel­li­ni har spilt 96 kam­per si­den de­bu­ten i 2004.

At Ita­lia går glipp av VM for førs­te gang på 60 år kan også føre til at fle­re spil­le­re gir seg og slip­per til yng­re kref­ter.

– AEra­en til fi­re el­ler fem ve­te­ra­ner tar slutt, mens aera­en til de sult­ne, unge spil­ler­ne på vei opp star­ter, og det er slik det bør va­ere, sier lands­lags­sjef Gi­an Pie­ro Ven­tu­ra.

FOTO: BEATRICE LARCO / TT / NTB SCANPIX

VM går uten Ita­lias del­ta­gel­se. Det er en skam, iføl­ge avi­se­ne da­gen etter kam­pen mot svens­ke­ne.

Ar­ne Scheie.

Gian­luigi Buf­fon,

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.