Slått til rid­der

Aftenposten - - Sport -

Lang­dis­tanse­mes­te­ren Mo Farah, for an­led­nin­gen kledd i sja­kett, ble i går ut­nevnt til rid­der for sine idretts­pre­sta­sjo­ner. Ut­mer­kel­sen fikk han av dron­ning Eliza­beth un­der en se­re­mo­ni i Buck­ing­ham Palace.

– Hvem vil­le trodd at lø­pin­gen skul­le få meg hit? Utro­lig kar­riè­re. For en aere å bli ut­nevnt til rid­der av Hen­nes Ma­jes­tet Dron­nin­gen, skri­ver Sir Mo, som han nå kan til­ta­les, i et Insta­gram-inn­legg.

Farah tok OL-gull på 5000 og 10.000 me­ter både i 2012 og 2016. I til­legg har han vun­net en rek­ke VM- og EM­tit­ler. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.