Nye F-35-fly i slut­ten av mai

Aftenposten - - Nyheter -

De nes­te tre nors­ke F-35 kamp­fly­ene skal le­ve­res til Nor­ge og Ør­land fly­sta­sjon i slut­ten av mai i år, opp­ly­ser For­svars­de­par­te­men­tet. – Det blir som sist, at ame­ri­kans­ke pi­lo­ter le­ve­rer fly­ene til Ør­lan­det, sier se­nior­råd­gi­ver Lars Gjem­ble i For­svars­de­par­te­men­tet til Fos­na-Fol­ket.

Nor­ge har be­stilt inn­til 52 F-35 kamp­fly og skal etter pla­nen få le­vert seks fly i året. Iføl­ge Fos­na-Fol­ket blir fly­ene le­vert til Ør­lan­det tre og tre, en gang hver vår og en gang hver høst. De førs­te F-35-fly­ene lan­det på norsk jord i no­vem­ber i fjor.

Fly­ene skal etter pla­nen va­ere fullt ope­ra­ti­ve i 2025. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.