Øk­ning i norsk vare­eks­port

Aftenposten - - Nyheter -

Den nors­ke vare­eks­por­ten var på 78,2 mil­li­ar­der kro­ner i mars, 2,6 pro­sent mer enn i sam­me må­ned i fjor. Høy­ere olje­pris trakk veks­ten opp. Eks­port­ver­di­en av rå­olje var i mars på 21,3 mil­li­ar­der kro­ner. Det til­sva­rer en øk­ning på 24 pro­sent i for­hold til sam­me må­ned i fjor, vi­ser fore­lø­pi­ge tall Sta­tis­tisk sen­tral­byrå.

Im­por­ten var på 63,3 mil­li­ar­der kro­ner, og der­med ble han­dels­over­skud­det på 15 mil­li­ar­der kro­ner i mars. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.