Ame­ri­kansk pas­tor til­talt for spio­na­sje

Aftenposten - - Nyheter -

En ame­ri­kansk pas­tor stil­les for ret­ten i Tyr­kia til­talt for spio­na­sje og for å ha hatt kon­takt med ter­ror­grup­per. Den 50 år gam­le evan­ge­lis­ke pas­tor And­rew Craig Brun­son fra North-Caro­lina kan idøm­mes opp til 35 års feng­sel der­som han blir kjent skyl­dig i an­kla­ge­ne. Brun­son har bodd i Tyr­kia i 23 år. Han av­vi­ser an­kla­ge­ne, og USA for­lan­ger at han blir løs­latt umid­del­bart. Tyr­kis­ke myn­dig­he­ter me­ner ame­ri­ka­ne­ren had­de ut­strakt kon­takt med kur­dis­ke opp­rø­re­re og Gu­len-nett­ver­ket. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.