Send fra din egen post­kas­se

Aftenposten - - Nyheter -

Post­bu­det ditt kan nå ta med pak­ker og brev fra din egen post­kas­se, fran­kert med di­gi­talt fri­mer­ke. Sen­din­gen må va­ere un­der to kilo og pas­se i post­kas­sen. Bu­det hen­ter for­sen­del­sen på sin van­li­ge run­de. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.