– Angrepet ikke for­søk på å snu kri­gen

Aftenposten - - Nyheter -

Stor­bri­tan­nias uten­riks­mi­nis­ter Bo­ris John­son, sier han er glad for den ster­ke in­ter­na­sjo­na­le støt­ten Stor­bri­tan­nia, Frank­ri­ke og USA har fått etter ra­kett­an­gre­pet i Syria natt til lør­dag. – Det er vel­dig vik­tig å un­der­stre­ke at det­te ikke var noe for­søk på å få tide­van­net til å skif­te i kri­gen i Syria, for å få til et re­gime­skif­te el­ler for å bli kvitt Bashar al-As­sad, sier John­son. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.