Dju­kano­vic blir ny pre­si­dent

Aftenposten - - Nyheter -

Den provest­li­ge so­sial­de­mo­kra­ten Milo Dju­kano­vic blir Mon­te­ne­gros nye pre­si­dent. Han vant førs­te valg­run­de med 54 pro­sents opp­slut­ning. Hans ar­ges­te ri­val, rus­sisk­venn­li­ge Mla­den Bo­ja­nic, fikk 33 pro­sent av stem­me­ne, iføl­ge re­sul­ta­ter som ble of­fent­lig­gjort i går. Dju­kano­vic til­hø­rer re­gje­rings­par­ti­et DPS og har va­ert stats­mi­nis­ter seks gan­ger. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.