Økt fare for flom og jord­ras

Aftenposten - - Nyheter -

Det er økt fare for flom og jord­ras på Øst­lan­det, Tele­mark og de­ler av Trøn­de­lag i dag og i mor­gen.

Nor­ges vass­drag­sog energi­di­rek­to­rat (NVE) mel­der om fare på gult var­sel­nivå – en ut­ford­ren­de si­tua­sjon som kre­ver opp­føl­ging og kan med­føre ska­der lo­kalt. Smel­ten­de snø kan føre til lo­ka­le over­svøm­mel­ser og øken­de vann­fø­ring. Ut­sat­te ba­ne- og vei­strek­nin­ger kan bli be­rørt, iføl­ge NVE. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.