Nor­we­gi­an fort­set­ter å fly høyt

Aftenposten - - Nyheter -

Ak­sje­ne til fly­sel­ska­pet Nor­we­gi­an fort­set­ter å sky­te i va­e­ret, men ho­ved­in­dek­sen på Oslo Børs gikk li­ke­vel ned med 0,29 pro­sent til 836,17 po­eng i går.

Nor­we­gi­an-ak­sjen var gårs­da­gens de­si­dert mest om­sat­te og end­te opp med hele 9,25 pro­sent. Med det­te har fly­sel­ska­pets ak­sjer ste­get med over 64 pro­sent ba­re den sis­te uken og er nå på sitt høy­es­te si­den 2016.

En vik­tig del av år­sa­ken er in­ter­es­sen fra IAG, ei­er­sel­ska­pet til Bri­tish Air­ways. Tors­dag ble det kjent at de had­de kjøpt seg opp til 5,6 pro­sents ei­er­an­del i Nor­we­gi­an, og i en mel­ding sam­me dag het det at de vur­der­te å by på res­ten av Nor­we­gi­an. Nå spe­ku­le­res det i hvor stort det­te bu­det blir.

Hydro opp, olje ned

Norsk Hydro end­te også opp (+1,5 pro­sent), men el­lers var det en tung dag for de sto­re sel­ska­pe­ne. Stat­oil end­te ned 0,4 pro­sent, Ma­ri­ne Harvest end­te ned 1,1 pro­sent og DNB end­te ned 1,3 pro­sent.

Børs­da­gen var også tung på de tone­an­gi­ven­de bør­se­ne el­lers i Euro­pa. CAC 40 i Pa­ris krøp ned­over med 0,1 pro­sent, DAX 30 i Frank­furt end­te ned med 0,4 pro­sent, mens FTSE 100 i Lon­don gikk ned med 0,8 pro­sent.

Ett fat nord­sjø­olje gikk ved 16.30-ti­den for en snitt­pris på 71,91 dol­lar. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.