12 per­soner mis­tenkt

Aftenposten - - Sport -

12 per­soner er mis­tenkt for en­ten do­ping­be­drag el­ler kor­rup­sjon i sa­ken rundt Det in­ter­na­sjo­na­le ski­skyt­ter­for­bun­det (IBU) og pre­si­dent An­ders Besse­berg. NRK får opp­lyst av Øs­ter­ri­kes svar på Øko­krim at 12 per­soner er mis­tenkt i sa­ken. 10 av de 12 er mis­tenkt for det po­li­ti­et kal­ler do­ping­be­drag, og to for kor­rup­sjon. – To av per­sone­ne er kun mis­tenkt for kor­rup­sjon. Mis­tan­ken går på at de mot­tok be­stik­kel­ses­pen­ger for ikke å gjø­re sin pro­fe­sjo­nel­le plikt (som vil­le va­ert å rea­ge­re or­dent­lig på do­ping­mis­tan­ke), skri­ver presse­kon­takt Maschl-Clau­sen i en e-post til NRK. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.