Klar med bo­ken om Ni­ni Stol­ten­berg

Aftenposten - - Kultur -

Lars Lil­lo-Sten­berg (bil­det) spil­te i be­gra­vel­sen til Ni­ni Stol­ten­berg. Nå kom­mer han med bo­ken «Ni­ni».

De to var venner i ung­doms­ti­den, gikk i sam­me klas­se, og venn­ska­pet dan­ner iføl­ge for­la­gets presse­mel­ding ut­gangs­punk­tet for bok­pro­sjek­tet.

Bo­ken lan­se­res 20. april av Gyl­den­dal, som skri­ver at front­fi­gu­ren i de­Lil­los har opp­søkt men­nes­ke­ne som sto Ni­ni na­er­mest. Det var Ni­nis far Thor­vald Stol­ten­berg som ba Lil­lo-Sten­berg skri­ve bo­ken.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.