På kryss og quiz

Aftenposten - - Radio Og Tv -

1. Hva var etter­nav­net til Vic­to­ria Beck­ham før hun gif­tet seg med Da­vid Beck­ham?

2. Hvem reg­nes som Ber­gens grunn­leg­ger?

3. Hvil­ket TV3-pro­gram var Jon Miche­let pro­gram­le­der for på 1990-tal­let?

4. Hva slags pro­tein be­står hår og neg­ler av?

5. Hva slags kjøtt pro­du­se­res det mest av i Nor­ge, målt i tonn? 6. I hvil­ken må­ned er høst­jevn­døgn?

7. Hvil­ket grunn­stoff har atom­num­mer 26 og kje­misk sym­bol Fe?

8. Hvil­ket pseu­do­nym bruk­te Ge­or­ges Pro­s­per Remi når han la­get Tin­tin-tegne­se­ri­er?

9. Hvil­ke to far­ger be­står Ni­ge­rias flagg av?

10. I hvil­ken po­pu­la­er TV-se­rie fore­går hand­lin­gen på det lil­le øy­sam­fun­net Yl­vin­gen i Nord­land?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.