Fødselsdager

Aftenposten - - Navn -

Jazz­mu­si­ker Chris Bar­ber er 88 år i dag, skue­spil­ler, over­set­ter og for­fat­ter Hil­de Sop­hie Plau 69 år, kom­po­nist Åse Hed­strøm 68 år, mu­si­ker Vig­go Sand­vik

67 år, spe­sial­råd­gi­ver Joakim Ly­stad 65 år, gra­fi­ker Øy­vind Dag Blak­stad Her­man­sen 63 år, for­fat­ter Nick Horn­by 61 år, ko­mi­ker og skue­spil­ler Ro­bert Stol­ten­berg 53 år, skue­spil­ler Jen­ni­fer Gar­ner 46 år, tid­li­ge­re Spice Girls-med­lem Vic­to­ria Beck­ham 44 år, og skøyte­lø­per Chris­tof­fer Fa­ger­li Ruk­ke er 30 år i dag. (NTB)

Vic­to­ria Beck­ham, tid­li­ge­re Spice Girls-med­lem

Ro­bert Stol­ten­berg, ko­mi­ker og skue­spil­ler

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.