De­batt

Aftenposten - - Meninger -

Vi vil hel­ler ha en syke­hus­plan byg­get på god ut­red­ning frem­for hast­verks­ar­beid. Her er det kli­nikk­le­der­ne ikke nev­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.