Man­dags­prø­ven

Aftenposten - - Striper Og Spill - Tom­my Sands­mark

En hyg­ge­lig le­ser har sendt meg et spill fra en bok som had­de gam­le spill­per­ler:

Vest spil­ler ut hjer­ter K. Du stik­ker i bor­det og trek­ker trumf til E. Vest kas­ter en hjer­ter. Hvor­dan spil­ler du?

Å huff og at­ter huff! Du har nok stikk, men in­gen inn­tak! Der­for må du nok bare leg­ge deg på bet, ikke sant?

For noe slud­der og pølse­vev! Når nø­den er hjel­pen, er of­te størst na­er­mest! La mot­par­ten hjel­pe deg!

Ta en trumf til, og der­et­ter beg­ge mi­nores­se­ne! Nå spil­ler du den om­hyg­ge­lig be­var­te spar 7. Øst er in­ne på 8, men har bare mi­nor igjen, så han gir bor­det inn­tak!

Men, sier du vel, kan ikke Øst bare kas­te spar 8 un­der E, da?

Jo­visst kan han det, men da spil­ler du bare to gan­ger trumf og der­et­ter hjer­ter. Vest er in­ne, og spil­ler han en hjer­ter til, kan du stje­le med trumf 6, som er høy, og kas­te hjer­ter­ta­pe­ren på en minor­kon­ge!

tom­my@sands­mark.org

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.