FAK­TA

Agderposten - - NYHETER -

▶ Data­treff for barn og ung­dom.

▶ Fo­kus på data­spill, kon­kur­ran­ser og cos­play (ko­sty­mer og sce­ner fra ani­me, PC- og TV-spill). ▶ Dri­ves av Ag­derLAN, en fri­vil­lig or­ga­ni­sa­sjon, der Ole-Jo­han Stor­tuen er styre­le­der.

▶ Ar­ran­ge­res for sjet­te gang.

▶ På­går i Hisøy­hal­len fra 21. til 24. fe­bru­ar.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.