- Vel­dig moro å spil­le

Agderposten - - FORSIDE -

Fle­re hund­re ung­dom­mer rig­ger seg til med ligge­un­der­lag, sove­pose, stol, kla­er, mat og pc i Hisøy­hal­len.

▶ AREN­DAL: Tra­fikk­uhel­let skjed­de på brua over E18 ved Hare­bak­ken i Aren­dal, og ble meldt kort før klok­ken 9 tirs­dag mor­gen.

– Sam­men­støt mel­lom tre bi­ler. Nød­eta­te­ne til ste­det, mel­der ope­ra­sjons­le­der via Twit­ter.

Po­li­ti­et di­ri­ger­te i 9-ti­den tra­fik­ken på ste­det.

– En per­son er tatt med av am­bu­lan­se for sjekk.

Ag­der­pos­ten får opp­lyst på skade­ste­det at den lave sola skal ha for­år­sa­ket at fø­re­ren av en Suzu­ki brem­set opp.

Den ble på­kjørt av bi­len som kom bak, som igjen ble på­kjørt av en tred­je bil.

Smel­len før­te med seg mind­re per­son­ska­der – og bul­ker i bi­le­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.