Jerv-kap­tei­nen er på vei til­ba­ke

Glenn An­der­sen (36) har ikke va­ert på ba­nen i Jervs tre­nings­kam­per så langt i vin­ter. Nå sat­ser kap­tei­nen på spille­tid på La Man­ga.

Agderposten - - FORSIDE -

– Jeg hå­per jo at jeg får spil­le der nede. Men først må jeg ha noen tre­nings­øk­ter og se hvor­dan krop­pen re­spon­de­rer på det. Så reg­ner jeg med det blir noen kam­per etter hvert, sier Jerv-pro­fi­len.

Stop­per­ve­te­ra­nen tråk­ket over i Nor­mi­sjo ns­hal­len i Grim­stad for én må­ned si­den.

Ska­den sat­te ham uten­for al­le de tre tre­nings­kam­pe­ne hittil.

36-årin­gen trod­de først at det var en li­ten vrid­ning i an­ke­len og at det ikke var be­hov for å un­der­sø­ke smel­len un­der­sø­ke na­er­me­re.

An­der­sen opp­ly­ser at det ble tatt bil­der av ska­den.

Mang­ler bånd i an­ke­len

– Nå rev jeg opp i mye gam­mel moro, men uten at det var noe som røk den­ne gan­gen, un­der­stre­ker midt­stop­pe­ren som si­den 2010 har mang­let noen bånd i an­ke­len. An­der­sen sier at han har hatt «noen al­vor­li­ge ska­der» de sis­te åre­ne.

– Det er mye som er rø­ket der, men det er mye gam­melt. Dia­gno­sen hol­der jeg og le­ge­ne for meg selv, men det er en vond an­kel som har fått kjørt seg opp­igjen­nom, sier han.

Jerv-kap­tei­nen kan uan­sett skil­te med 54 hele kam­per av 60 mu­li­ge for Jerv i se­son­ge­ne 2015–2016 i 1. di­vi­sjon.

Kun to av de seks fra­va­ere­ne skyld­tes ska­der.

– Drar på gik­ta

– Det er vel­dig sjel­den at jeg er ska­det i se­song, men i vin­ter­halv­året er det ikke sjel­den kost. Jeg be­gyn­ner å bli gam­mel og drar på gik­ta. Det vil kom­me seg når gres­set blir grønt, sier han med glimt i øyet.

An­der­sen har blant an­net hatt løpe­tre­nin­ger mens lag­ka­me­ra­te­ne har trent sam­men i vin­ter.

Sist uke ble for­svars­spil­le­ren med på fel­les­øk­te­ne igjen.

I skade­fra­va­e­ret til kap­tei­nen har Jerv slup­pet inn mål i al­le test­kam­pe­ne – mot lag fra elite­se­ri­en (0-2-tap mot Vi­king), 2. di­vi­sjon (2-1-sei­er mot Vind­bjart) og 3. di­vi­sjon (1-2-tap mot Fløy).

SAM­MEN MED LA­GET IGJEN: Glenn An­der­sen ble for­ri­ge uke med på fel­les­øk­te­ne igjen. Her fra man­da­gens tre­ning på PS

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.